Edasijõudnute õppekava

Koolituse maht:

7 päevane koolitus

Õppe kogumaht: 31 AT

Auditoorse ja praktilise töö maht: 21 AT

Iseseisev töö: 10 AT 

Õppekava rühm:

Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine.

Fotograafia ja kunst.

Õpingute alustamise tingimused:

●     Õpilasel peab olema fotokaamera (peegelkaamera, hübriidkaamera või sarnaste võimalustega kompaktkaamera).

●     Õpilane peab oskama pildistada manuaalsel režiimil.

●     Isikliku arvuti kasutamise võimalus ja vähemalt algtasemel arvuti kasutamise oskus.

●     Vajalik eesti keele oskus. Õppetöö toimub eesti keeles. 

 

I päev (3 AT) 

Portreefotograafia ja reportaažfoto teooria.

- Lokatsioon, valgus, fototehnika, juhendamine. Siseruum vs õue keskkond.

- Ürituste jäädvustamine – reportaaž vs fotojutustus. Valgusoludest lähtuva fototehnika kasutamine. Välguga reportaažfoto jäädvustamine.

 

II päev (3 AT) 

Portreefoto praktikum – ametiportree siseruumis ja loominguline portree vabas õhus.

 

III päev (3 AT) 

Fotode haldus ja töövoo kujundamine Adobe Lightroom keskkonnas.

 

IV päev (3 AT) 

Isikliku pildikäekirja leidmine ja kujundamine.

- Isikliku fotograafilise stiili avastamine ja arendamine

- Loominguline eneseväljendus fotograafias (kompositsioon ja loomingulised tööriistad)

- Enesekindluse arendamine fotograafina

- Kriitika käsitsemine ja eneseusalduse tugevdamine

 

V päev (3 AT) 

Loomevaldkonna ettevõtlus ehk kuidas positsioneerida ennast fotograafiaturul.

- Eraklient

- Äriklient

Kuidas paika seada stardipositsioon ja liikuda eesmärkideni nii, et sinu visioon ehk unistus fotograafiast oleks saavutatav.

Millised on esimesed sammud kui soov alustada äritegevust.

 

VI päev (3 AT) 

Bränditurundus – mis see on ja kuidas see aitab konkurentsi tihedal turul

Fotograafi portfoolio, mis see on ja mida silmas pidada selle loomisel.

 

VII päev (3 AT)

Oma brändi tutvustus.

Loominguliste eesmärkide ja portfoolio tutvustus.

Personaalne tagasiside igale õpilasele. 

Õpiväljund:

  • Õpilane teab kuidas saavutad edu konkurentsis nii äri- kui eraklienditurul. Teab millised sammud peab astuma selleks, et alustada äritegevust. Oskab luua isikubrändi ning koostada portfooliot andmaks ülevaade enda loomingulisest tegevusest. Teab erinevaid meetodeid, mis aitavad fotograafia turul eristuda.
  • Õpilane oskab luua portreesid lähtuvalt sellest kas tellijaks on eraklient või äriklient. Omab ülevaadet fotojutustuse ja reportaažfoto loomiseks.
  • Õpilane oskab kasutada erinevaid kompositsiooni ja loomingulisi võtteid, et muuta enda pildikeelt mitmekesisemaks. On teadlik erinevatest meetoditest, mis aitavad ammutada inspiratsiooni ja tagada fotograafi jätkuv areng.
  • Õpilane teab võimalusi kuidas luua endale fotograafina töökoht.
Õpiväljundit hinnatakse läbi praktiliste ülesannete sooritamise.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus:

Koolitaja Airi Leonidov (fotograafi nimega Airi Leon) omab pedagoogilise töö kogemust, samuti on tal pikaajaline töökogemus täiskasvanute õpetamisel. Vabatahtliku töö käigus Eesti tänavafotograafias MTÜ-s on Airi juhendamisel toimunud mitmeid erinevaid fotograafia teemalisi töötubasid, fotolaagreid ja 6 aasta vältel on regulaarselt korraldatud fotojalutusi üle Eesti lausa 5 linnas. Fotograafia alased teadmised ja oskused on ta omandanud pea 10 aastase õpiperioodi vältel, kuhu mahub nii pikemaid kui lühemaid kursuseid ning vabatahtliku tööd ja fotograafina tegutsemist. Sellest kõigest on võimalik täpsemalt lugeda CV.