Turundusfotograafia individuaalõppe õppekava

Koolituse maht:

2 päevane koolitus

Õppe kogumaht: 15 AT

Auditoorse ja praktilise töö maht: 10 AT

Iseseisev töö: 5 AT

Hind:
550 eurot

Koolituskava

Õpiväljund:

 • Õpilane teab mis on bränd ja kuidas see mõjutab ettevõtte müügi tegevust. Oskab kaardistada enda ettevõtte tegevusest lähtuvalt turundussõnumite visuaalide vajadust.
 • Õpilane oskab kasutada erinevaid meetodeid, et luua enda ettevõttele omanäoline pildikeel.
 • Oskab kasutada vabavaralisi programme, et luua sotsiaalmeedia jaoks vajalike reklaame ja piltsõnumeid.

Õpiväljundi omandamist hindab õpetaja koduste ülesannete ja vestluse põhjal.

Õpingute alustamise tingimused:

 • Õpilasel peab olema fotokaamera (võib olla ka telefoni kaamera).
 • Vähemalt algtasemel arvuti kasutamise oskus.
 • Vajalik eesti keele oskus. Õppetöö toimub eesti keeles.

Koolitus sobib algajale õppijale, kes soovid alles omandada teadmisi fotograafiast.

Koolituse sisu:

Teooria: 10 akadeemilist tundi

Turundusfoto koolitus keskendub ettevõtja vajadustele ehk kuidas kõnetada fotode abil sihtgrupi ning jutustada neile oma ettevõtte lugu. Siinkohal on oluline osa eeltööl, mis hõlmab endas ettevõtte/brändi analüüsi ning enda sobiva pildikeele leidmises. Koolitus koosneb kahest osast – esimene osa keskendub ettevõtja pildikeele leidmisele ja teine osas on praktilisem ehk kuidas luua fotosid, mis räägivad ettevõtte/brändi lugu.

 • Räägime sotsiaalmeedia ja internetiturunduse eripärast.
 • Määrame enda ettevõtte eesmärgid, visiooni ja põhiväärtused ning kasutame erinevaid abivahendeid, et luua isikupärane pildikeel.
 • Mis on bränd ja kuidas seda kujundada.
 • Räägime kompositsioonist ning valgusest. Kuidas luua emotsionaalseid pilte.
 • Stilistika tähtsus turundusfoto tegemisel.
 • Tootefoto pildistamise lihtsad nipid.
 • Kuidas pildistada teenust.
 • Vabavaraliste programmide abil sotsiaalmeedia reklaamide loomine.
 • Tagasiside iseseisvale tööle.

Iseseisev töö: 5 akadeemilist tundi

 • Enda ettevõtte pildikeele inspiratsiooni tahvli (moodboard) loomine
 • Turundusfoto pildistamine ja piltsõnumi või reklaami loomine

Õppekeskkonna kirjeldus:

Fotokoolitus viiakse läbi Kopli 25, Tallinn stuudio/klassis koolitusruumis.

Kursuse lõpetanu:

Teab millist rolli mängib ettevõtte bränd turunduses ning oskab toetada selle kujundamist. Teab kuidas luua omanäolist pildikeelt ja oskab kasutada erinevaid pildistamise meetodeid, et luua emotsionaalseid pilte. Oskab iseseisvalt luua sotsiaalmeedia reklaame ja stiliseerida postitusi.

Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend. Kursuse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus:

Koolitaja Airi Leonidov (fotograafi nimega Airi Leon) omab pedagoogilise töö kogemust, samuti on tal pikaajaline töökogemus täiskasvanute õpetamisel. Vabatahtliku töö käigus Eesti tänavafotograafias MTÜ-s on Airi juhendamisel toimunud mitmeid erinevaid fotograafia teemalisi töötubasid, fotolaager ja 5 aasta vältel on regulaarselt korraldatud fotojalutusi üle Eesti lausa 5 linnas. Fotograafia alased teadmised ja oskused on ta omandanud pea 10 aastase õpiperioodi vältel, kuhu mahub nii pikemaid kui lühemaid kursuseid ning vabatahtliku tööd ja fotograafina tegutsemist. Sellest kõigest on võimalik täpsemalt lugeda CV.