Fototöötlus LR õppekava

Fototöötlus Adobe Lightroom 

Sihtgrupp: Fotograafiahuvilised ja inimesed kes vajavad fotograafiat oma tööks (turundajad, ettevõtjad jt). Kuigi tegu on algtaseme õppega, sobib see hästi ka neile, kes on ise seisvalt fotograafia õppimisega algusteinud ja soovivad saada kindlustunnet fototöötlusprotsessis. 

Koolituse maht:

3 päevane koolitus

Auditoorsed tunnid 12 AT

Iseseisevtöö 4 AT

Õppekava rühm:

Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine.

Fotograafia ja kunst. 

Õpiväljund:

Koolitus annab osalejale teadmised ja oskused RAW faili töötlusest ning praktilise oskuse programmi Adobe Lightroom kasutamiseks.

Oskused teemade lõikes:

    1. Piltide halduskeskkond, kuidas süstematiseerida enda pilte ja planeerida töövoogu.
    2. Pildi töötlusvahendid: pildis valguse parandused, detailide ja teravuse rõhutamine, valgustasakaal (WB), pildistamisel tekkinud moonutuste korrigeerimine, kaadri kujundamine, värvi korrektuur.
    3. Stiliseerimine: pildi tonaalsus, värvi muudatused, isiklike presetide loomine.
    4. Selektiivsed töötlusvahendid : maskimine – erinevad tööriistad, millal ja kus kasutada (päikeseloojang, tootefoto, portree jne)

Õpiväljundi omandamist hindab õpetaja koolituse käigus sooritatud ülesanne pinnalt.

Õpingute alustamise tingimused:

·       Isikliku arvuti kasutamise võimalus. Arvutisse peab olema installeeritud fototöötlusprogramm Adobe Lightroom. Koolitus sobib algajale õppijale, kellel on varasemalt olnud kokkupuudet fotograafiaga.

·       Kursus toimub eesti keeles

Kursuse lõpetanu:

Õpilane oskab iseseisvalt konvertida pildid fotokast arvutisse ning teha vajalike parandusi. Oskab soovi korral luua erinevaid töötluse presete ja teab kuidas kasutada erinevaid filtreid. Teab erinevaid võimalusi enda isikliku pildi arhiivi loomiseks ning oskab kirjeldada, millised sammud on vajalikud, et jõuda kvaliteetse pildi lõpptulemuseni.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolitus toimub Kopli 25-606 Tallinn klassiruumis, kus igal õpilasel on mugav oma laua taga arvutis kaasa teha. 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus:

Koolitaja Airi Leonidov (fotograafi nimega Airi Leon) omab pedagoogilise töö kogemust, samuti on tal pikaajaline töökogemus täiskasvanute õpetamisel. Vabatahtliku töö käigus Eesti tänavafotograafias MTÜ-s on Airi juhendamisel toimunud mitmeid erinevaid fotograafia teemalisi töötubasid, fotolaager nii Eestis kui Lätis ja 8 aasta vältel on regulaarselt korraldatud fotojalutusi üle Eesti ja ka välismaal. Fotograafia alased teadmised ja oskused on ta omandanud pea 10 aastase õpiperioodi vältel, kuhu mahub nii pikemaid kui lühemaid kursuseid ning vabatahtliku tööd ja fotograafina tegutsemist. Sellest kõigest on võimalik täpsemalt lugeda CV.